Start dropdown content

Herhaal medicatie

U kunt uw herhaalmedicatie online bestellen op MijnGezondheid.net

Bestel uw herhaalmedicatie snel en gemakkelijk online via het patiënten portaal MijnGezondheid.net.

 

 

 

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

Ik wil me aanmelden

U kunt herhaalmedicatie ook bestellen via de receptenlijn

Bel (0499)371325 keuze 3

 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Stel een vraag/ e-consult

U kunt uw vraag stellen op MijnGezondheid.net

E-consult
Met een e-consult kunt u minder dringende vragen voorleggen aan uw huisarts, praktijkondersteuner of assistente. Stel uw vraag direct via het patiënten portaal MijnGezondheid.net.

 

 

 

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

Ik wil me aanmelden

Bespreekt u uw medische klachten liever direct met een van onze medewerkers?

Bel (0499)371325

Elke werkdag open van 08:00 tot 17:00 uur.

 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Inschrijven

Op dit moment is er ruimte voor nieuwe patiënten binnen onze praktijk. Na het invullen van het inschrijfformulier zullen uw medische gegevens, indien u daar toestemming voor heeft gegeven,  opgevraagd worden bij uw oude huisarts. Voor patiënten die al ingeschreven staan bij een andere huisarts in Best en willen veranderen van huisarts door zich bij ons in te schrijven, dient eerst overleg te zijn met de eigen huisarts. We maken hierop een uitzondering als het gaat om gezinshereniging. Neem in deze gevallen contact op met de assistente.

Stap 1 van 3

33%
 • U kunt hier zowel uw vast als uw mobiel telefoonnummer invullen. Bij voorkeur uw mobiele nummer.
 • Geeft u toestemming aan ons om uw gegevens op te vragen bij uw vorige huisarts?
 • Met Mijngezondheid.net kunt u eenvoudig en snel allerlei zaken regelen met uw huisarts. U kunt online een vraag stellen, een afspraak maken, een onderzoekuitslag inzien, een herhaalrecept aanvragen en een samenvatting van uw medisch dossier inzien. U logt in via de website met uw DigiD met SMS authenticatie. Voor de aanmelding maken wij gebruik van het Emailadres en het mobiele nummer welke u heeft opgegeven. Wilt u gebruik maken van MijnGezondheid.net?
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij

Wat speelt er nu?

Aanvullende maatregelen Corona virus

In verband met het Corona (Covid-19) virus hebben de 12 huisartsenpraktijken in Best extra maatregelen genomen. Deze extra maatregelen zijn nodig om het besmettingsrisico voor andere patiënten en zorgpersoneel tot een minimum te beperken, om telefonisch bereikbaar te blijven en om de toegenomen zorgvraag in zo goed mogelijke banen te leiden. De maatregelen bestaan er vooral uit onnodig patiëntencontact met zorgverleners te vermijden.  

Allereerst wordt mensen met koorts, luchtwegklachten en/ of vragen over het Corona virus dringend gevraagd zoveel mogelijk zelf informatie op halen via thuisarts.nl en rivm.nl of te bellen met het landelijke nummer 0800-1351. Op deze manier wordt de telefonische bereikbaarheid van de huisartsen niet onnodig belast.

Welke maatregelen nog meer gelden, leest u hiernaast (voor mobiel kunt u verder scrollen)

 

Niet zomaar naar de praktijk komen, ook niet voor recepten of verwijsbrieven

Mensen met dusdanige klachten van koorts en/ of de luchtwegen die een arts willen raadplegen verzoeken wij zeer dringend niet zonder afspraak naar de praktijk te komen maar om eerst telefonisch contact op te nemen. Dit geldt ook voor mensen met andere klachten dan die van de luchtwegen. Verwijsbrieven of andere briefjes liggen niet meer klaar op de praktijk om opgehaald te worden.  Dit zal per mail of per post afgehandeld worden.

Online afspraken maken voor het spreekuur tijdelijk niet mogelijk

Bij huisartspraktijken die gebruik maken van “Online afspraak maken” is deze functionaliteit tijdelijk uitgeschakeld om te voorkomen dat zonder vooroverleg afspraken worden ingepland.

 

Isolatiepost Corona virus in sporthal Naestenbest

Voor mensen met koorts en/ of luchtwegklachten en mensen met andere klachten maar die daarnaast ook hoesten, grieperig zijn of koorts hebben en die beoordeeld moeten worden door een huisarts, is een speciale zg. isolatiepost ingericht in de sporthal Naestenbest. LET OP: PATIËNTEN WORDEN HIER NIET GETEST OP HET CORONA VIRUS. In de sporthal zullen voorlopig ieder dag, met uitzondering van het weekend, 2 plaatselijke huisartsen met praktijkondersteuner of assistente aanwezig zijn om patiënten te beoordelen en indien nodig door te sturen.  Medisch personeel zal werken in beschermende kleding. Patiënten kunnen naar binnen bij de achteringang  van de sporthal aan de Jacob van Wassenaerstraat bij parkeerplaats van de Wilhelmina Boys. Neem vooral niet de hoofdingang. Dit om het aanwezige personeel van de sporthal en overige bezoekers al zonder klachten te beschermen. 

Mensen met klachten dienen eerst telefonisch contact op te nemen met de eigen huisartspraktijk. De assistente van uw huisarts is bevoegd om te beoordelen of volstaan kan worden met een advies of dat een afspraak nodig is. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om op eigen gelegenheid naar de sporthal te gaan.  In de nabijheid van de sporthal is voldoende parkeergelegenheid.  

Indien uw huisarts werkzaam is op de isolatiepost en u wilt die dag een afspraak maken voor een andere klacht dan luchtwegklachten, dan wordt deze afspraak ingepland op het spreekuur van een van de andere huisartsen in Best. We verzoeken u niet te wachten met uw afspraak tot uw huisarts weer aanwezig is om zo extra drukte op de praktijken te vermijden.

 

 

Praktijkassistentes en praktijkondersteuners geen fysiek contact met patiënten

De praktijkassistentes gaan werken achter gesloten glas aan de balie. Indien nodig zullen reguliere controles van chronische aandoeningen als verhoogde  bloeddruk, diabetes of astma/ copd  doorgeschoven worden naar een later tijdstip of telefonisch afgewerkt worden indien mogelijk. Dit geldt ook voor het spreekuur van de praktijkondersteuners. Met iedereen die al een afspraak heeft, zal telefonisch contact opgenomen worden.

Mensen met een afspraak bij de POH GGZ of POH jeugd zullen vooraf benaderd worden of bij hen sprake is van verkoudheidsklachten. In dat geval zal het geplande consult telefonisch worden afgehandeld

Coronavirus

Blijf thuis bij 1 of meer van deze klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts (boven 38 graden).

 • Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten heeft.
 • U hoeft de huisarts niet te bellen.

Bel wel direct de huisarts of huisartsenpost als 1 of meer van deze punten voor u klopt:

 • u wordt in een paar dagen steeds zieker
 • u ademt steeds moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen)
 • u raakt steeds meer in de war
 • u heeft meer dan 3 dagen koorts
 • u bent ouder dan 70, u heeft een chronische ziekte of minder weerstand EN u krijgt koorts

Ga NIET naar de huisarts toe. Voor kinderen zijn de adviezen hetzelfde als voor volwassenen.

Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft:

 • Was uw handen vaak met zeep.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geef anderen geen hand.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.

Zie voor meer informatie de website van het RIVM of kijk op thuisarts.nl. Bij vragen: bel 0800-1351.

Aanvullende maatregelen in verband met Corona

Onze dienstverlening

 • Huisartsgeneeskunde is een zeer gevarieerd vak en u kunt van ons verwachten dat wij dit prachtige beroep in zijn volle breedte uitoefenen. Uiteraard kunt u met alle denkbare lichamelijke en psychische klachten bij ons terecht waarbij een persoonlijke benadering en vertrouwelijk sfeer zeer belangrijk zijn. Kleine chirurgische ingrepen is een aandachtsgebied. Daarnaast zorg rond chronisch zieken, GGZ-zorg, wondbehandeling, terminale zorg, het plaatsen van spiraaltjes, het maken van ECG’s, etc. Wij vinden het belangrijk dat de patiënt zo veel mogelijk zelf regie houdt over zijn/ haar ziekte. Onze taak ligt daarbij in het behandelen, begeleiden en adviseren conform de huidige moderne inzichten in de geneeskunde. Ook staan wij open voor vragen rond het levenseinde (wilsbeschikking en/ of euthanasie). Wij stimuleren het om dit soort zaken in een vroeg stadium met ons te bespreken.

  Er wordt nauw samengewerkt met de Bestse huisartsen en apotheken, de thuiszorgorganisaties, de gemeente, de plaatselijke paramedici en de medisch specialisten in de regio.

  Huisartsgeneeskunde valt buiten het zg. eigen risico van uw zorgverzekeraar. Dit geldt helaas niet voor onderzoeken aangevraagd door de huisarts. Deze vallen wel onder het eigen risico. Dit is landelijk beleid en geldt voor alle zorgverzekeraars.

   

 • Spoed overdag

  Voor spoedgevallen overdag (8-17 uur op werkdagen) belt u het praktijknummer 0499-371325. Vervolgens kiest u keuzeoptie 1. De telefoon wordt dan direct beantwoord, u komt dan niet in een wachtrij.

  Indien de praktijklijn niet goed bereikbaar is (bijvoorbeeld alle lijnen zijn bezet of het is tijdens de middagpauze) kunt u het huisartsenalarmnummer 0499-375274 bellen. Dit nummer dient uitsluitend gebruikt te worden in noodgevallen.

  Spoed ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekeinde en op feestdagen

  De waarneming ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend is geregeld door Huisartsenposten Oost-Brabant. Hier werken alle huisartsen uit de regio samen. Ook wij hebben daar regelmatig dienst.

  Adres:
  De huisartsenpost Eindhoven (Spoedpost) vindt u aan de: Michelangelolaan 2, achterzijde van het Catharinaziekenhuis.

  Telefoon huisartsenpost (alleen bereikbaar buiten kantooruren): 0900-8861

  Zie ook http://huisartsenpostenoostbrabant.nl/

  Spoedpost
  Spoedpost met dienstapotheek bij het Catharinaziekenhuis

  Bij levensbedreigende spoed kunt u ook 112 bellen.

 • Er is uitsluitend spreekuur volgens afspraak.

  U kunt op 2 manieren een afspraak maken voor het spreekuur.

  -Online via MijnGezondheid.net (zowel met als zonder DigID)

  -Telefonisch bij de assistente (liefst voor 10 uur contact opnemen)

   

  Voor een consult wordt per persoon 10 minuten gepland. Denkt u meer tijd nodig te hebben, bijvoorbeeld voor meerdere vragen, klachten of een gesprek, overleg dan met de assistente. Zij reserveert dan meer spreekuurtijd voor u. Ook kan zij vragen hoeveel tijd u voor uw afspraak nodig denkt te hebben of hoe dringend de situatie is. Dit is dus geen nieuwsgierigheid. De praktijkassistente werkt onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Ook voor haar geldt de geheimhoudingsplicht.

  Het uitlopen van het spreekuur is voor u en voor ons een vervelend probleem. Iedereen heeft een tijdsplanning en die wordt daardoor in de war geschopt. Soms is uitloop gewoon niet te vermijden, bijvoorbeeld door een spoedgeval tussendoor. Meestal echter wordt het uitlopen van het spreekuur veroorzaakt doordat de consulttijd per patiënt langer duurt dan 10 minuten. Wij vragen u om uw medewerking om de tijd te bewaken. U kunt dit doen door per consult met één zorgvraag te komen of om een dubbele consulttijd te vragen als u meerdere zorgvragen hebt en door makkelijke kleding aan te trekken.

 • Spoedpost

  Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

  De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

  In het praktijkgebouw zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

  Huisarts Remon Hendriksen maakt gebruik van een iPAD, zodat het elektronisch Medisch Dossier bij huisvisites volledig beschikbaar is.

  Huisvisites kunnen aangevraagd worden bij de assisitente, bij voorkeur telefonisch voor 10 uur ‘s ochtends.

 • Herhaalrecepten kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week aanvragen (behalve tijdens vakantieperiodes). U kunt dit op meerdere manieren doen.

  1) U kunt u aanmelden bij uw apotheek voor de automatische herhaalservice. Dit is reuze handig, maar kan niet bij alle medicatie. Voor meer informatie, vraag uw apotheek.

  2) Via mijngezondheid.net. U logt in met uw DiGiD. U krijgt daarbij een acteel overzicht te zien van uw medicatiegebruik. U hoeft alleen maar het middel aan te klikken welke verlengt moet worden.

  3) Via de receptenlijn. U belt het praktijknummer 0499-371325 en kiest keuzeoptie 3. Volg dan gewoon de aanwijzingen. De volgende werkdag liggen de recepten voor u klaar bij uw apotheek.

  4) Uiteraard kunt u voor herhaalrecepten ook gewoon met de assistente bellen of uw lege doosjes aan de balie afgeven.

 • eHealth is het toepassen van informatie- en communicatietechnologie ten dienste van de gezondheidszorg. eHealth versterkt, mits goed toegepast, de eigen regierol van de patiënt.

  Deze website is helemaal ingericht op eHealth.  We hebben gekozen voor het programma MijnGezondheid.net omdat dit het beste aansluit op uw medisch dossier. U kunt achter de computer, of met de tablet of smartphone in de hand, eenvoudig zelf een afspraak maken, een vraag stellen, de hoofdzaken van uw dossier inzien, recepten bestellen en laboratoriumuitslagen bekijken.  Maar het is een extra service die gegeven wordt aan mensen die hier gebruik van willen maken. Het mag natuurlijk niet in de plaats komen van. Gewoon op de “ouderwetse” manier een afspraak maken of telefonisch contact met de praktijk zal altijd mogelijk blijven.

  Wilt u gebruik maken van MijnGezondheid.net? Meldt u aan met dit formulier

 • Iedereen die woonachtig is op het grondgebied van de gemeente Best kan zich inschrijven in onze praktijk. Indien u reeds bent ingeschreven en u gaat verhuizen naar een woning buiten de gemeentegrenzen van Best dan adviseren wij u een huisarts te zoeken in uw nieuwe woonplaats. Gaat u echter verhuizen buiten de gemeentegrenzen van Best en u wilt toch graag in de praktijk blijven, dan kan dat indien u binnen 15 minuten reisafstand van de praktijk gaat wonen. Op plaatsen buiten de gemeente Best en meer dan 15 minuten reisafstand rijden wij geen huisvisites, behalve bij mensen in zeer afgelegen gebieden rondom Best. Met hen worden hierover aparte afspraken gemaakt.

  Als reisafstand hanteren we de tijd welke wordt aangegeven door het navigatiesysteem van de praktijk.

 • Heeft u een klacht over onze praktijk?
  Wij doen ons uiterste best om ons werk professioneel uit te voeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na contact met onze praktijk. U vindt bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of bent niet tevreden over de behandeling. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en we ervan kunnen leren.
  Dit kunt u doen door onderstaand klachtenformulier van de praktijk in te vullen en vervolgens op de knop versturen te drukken. Tevens is het klachtenformulier verkrijgbaar en in te vullen in de huisartsenpraktijk. U kunt het dan geven aan de doktersassistente.
  Nadat wij uw formulier ontvangen hebben nemen wij uw klacht in behandeling.

  Klachtenformulier voor de patiënt

  • Uw gegevens

   Degene die de klacht indient.
  • Gegevens van de patiënt

   Dit kan ook de vertegenwoordiger of nabestaande van de patiënt zijn.
  • Bijvoorbeeld ouder, echtgenote
  • Aard van de klacht


  • :

  • Meerdere keuzes mogelijk

Over de praktijk

Huisartsenpraktijk Hendriksen Best is een kleinschalige, moderne huisartsenpraktijk in het centrum van Best. Praktijkhouder is Remon Hendriksen, gevestigd als huisarts in Best in 1996. Indertijd begonnen als een solopraktijk met 2 assistentes is de praktijk in de loop der jaren uitgebreid met een extra huisarts en een team van 6 praktijkondersteuners die allen verschillende taken hebben als diabeteszorg, ouderenzorg, psychische zorg voor volwassenen, jeugdzorg, zorg rond longziekten en zorg rond hart en vaatziekten.

Naast reguliere huisartsenzorg investeren wij veel in zg. E-health. Met het programma MijnGezondheidsNet (MGn) heeeft u zelf inzage in delen van hun medisch dossier, in laboratoriumuitslagen en kunt u via een beveiligde verbinding met de praktijk communiceren op een tijdstip dat het u uitkomt. Verder kunnen mensen via MGn eenvoudig zelf afspraken maken en hun afsprakenagenda zelf beheren. Verder bestaat E-health uit het op afstand, via een beveiligde verbinding, inschakelen van medisch specialisten om mee te denken en ons van advies te dienen bij bepaalde problematiek.

Huisartsenzorg is continue in ontwikkeling. Onze ambitie is om voorop te lopen in deze ontwikkelingen.

 

Medewerkers

Remon Hendriksen
Huisarts

Werkt op maandag, woensdag, donderdagochtend en vrijdag.

Marianne Bod
Huisarts

Werkt op dinsdag en vrijdagmiddag.

Nicole Vogels
Assistente

Werkt op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

Marianne Mathijssen
Assistente

Werkt op maandagochtend, woensdagmiddag en donderdagochtend.

Annemiek Mulder
Praktijkondersteuner somatiek en ouderenzorg
Ruud Schoones
Praktijkondersteuner GGZ
Sandra Gerrits
Praktijkondersteuner GGZ
Bertien van Emburg
Praktijkondersteuner ouderenzorg
Marijke Kastelijn
Praktijkondersteuner GGZ en jeugd

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Openingstijden