« terug naar vorige pagina

De praktijkondersteuners

Praktijkondersteuners zijn verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de behandeling en begeleiding van bepaalde patiëntencategorieën binnen de eerste lijn. Zij vormen zo een onmisbare schakel binnen de organisatie van de hedendaagse huisartsgeneeskunde.  We onderscheiden de praktijkondersteuner somatische zorg, de praktijkondersteuner GGZ-volwassenen, de praktijkondersteuner GGZ-jeugd en de praktijkondersteuner ouderenzorg. De praktijkondersteuning in de eerste lijn wordt georganiseerd in samenwerking met POZOB, een regionale organisatie van ruim 160 huisartsen, waaronder de huisartsen van Best.

De Praktijkondersteuners Somatiek zijn verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de begeleiding van mensen met bepaalde chronische aandoeningen. Zo organiseren zij de behandeling en controles van Diabetespatiënten, patiënten met chronische longaandoeningen als Astma en COPD, patiënten die in het verleden een hart- of herseninfarct hebben gehad of die een verhoogd risico hebben op het krijgen daarvan.

De Praktijkondersteuners GGZ-volwassenen (psychische zorg) zijn gespecialiseerd in diagnostiek en begeleiding bij volwassenen met psychische problematiek. De meeste psychische klachten kunnen heel goed binnen de eerste lijn behandeld worden. De praktijkondersteuner werkt zonodig intensief samen met eerstelijns psychologen, maatschappelijk werk, psychiaters en GGZ-instellingen.

De Praktijkondersteuner GGZ-jeugd is ontstaan nadat door veranderingen in de jeugdzorg de gemeentes een belangrijke rol kregen in de organisatie van jeugdzorg. Zij is gespecialiseerd in diagnostiek en begeleiding van kinderen (tot 18 jaar) psychische klachten of ontwikkelingsproblematiek. Zij  werkt daarbij goed samen met de gemeente Best, jeugdpsychologen en GGZ-instellingen.

De Praktijkondersteuner Ouderenzorg richt zich met name op inkaarting en begeleiding van complexe problematiek bij kwetsbare ouderen. Bij complexe problematiek rond kwetsbare ouderen zijn vaak verschillende hulpverleners betrokken: thuiszorg, geriaters, specialist ouderengeneeskundige, ergotherapeut, GGZE, enz. De praktijkondersteuning ouderenzorg heeft ook een rol in het goed afstemmen van alle hulpverlening bij deze problematiek.

 

De praktijkondersteuners die voor onze praktijk werken, houden spreekuur in Medisch Centrum de Schakel.