« terug naar vorige pagina

De praktijkondersteuners

Praktijkondersteuners zijn verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de behandeling en begeleiding van bepaalde patiëntencategorieën binnen de eerste lijn. Zij vormen zo een onmisbare schakel binnen de organisatie van de hedendaagse huisartsgeneeskunde.  We onderscheiden de praktijkondersteuner somatische zorg, de praktijkondersteuner GGZ-volwassenen, de praktijkondersteuner GGZ-jeugd en de praktijkondersteuner ouderenzorg. De praktijkondersteuning in de eerste lijn wordt georganiseerd in samenwerking met POZOB, een regionale organisatie van ruim 160 huisartsen, waaronder de huisartsen van Best.

De Praktijkondersteuners Somatiek zijn verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de begeleiding van mensen met bepaalde chronische aandoeningen. Zo organiseren zij de behandeling en controles van Diabetespatiënten, patiënten met chronische longaandoeningen als Astma en COPD, patiënten die in het verleden een hart- of herseninfarct hebben gehad of die een verhoogd risico hebben op het krijgen daarvan.

De Praktijkondersteuners GGZ (psychische zorg) zijn gespecialiseerd in diagnostiek en begeleiding bij patiënten met psychische problematiek. De meeste psychische klachten kunnen heel goed binnen de eerste lijn behandeld worden. De praktijkondersteuner werkt zonodig intensief samen met eerstelijns psychologen, maatschappelijk werk, psychiaters en GGZ-instellingen.

De Praktijkondersteuner Ouderenzorg richt zich met name op coördinatie en begeleiding van complexe problematiek bij kwetsbare ouderen. Bij complexe problematiek rond kwetsbare ouderen zijn vaak verschillende hulpverleners betrokken: thuiszorg, geriaters, specialist ouderengeneeskundige, ergotherapeut, GGZE, enz. De praktijkondersteuning ouderenzorg heeft ook een rol in het goed afstemmen van alle hulpverlening bij deze problematiek.

De praktijkondersteuners die voor onze praktijk werken, houden spreekuur in Medisch Centrum de Schakel.