Onze dienstverlening

 • Huisartsgeneeskunde is een zeer gevarieerd vak en u kunt van ons verwachten dat wij dit prachtige beroep in zijn volle breedte uitoefenen. Uiteraard kunt u met alle denkbare lichamelijke en psychische klachten bij ons terecht waarbij een persoonlijke benadering en vertrouwelijk sfeer zeer belangrijk zijn. Kleine chirurgische ingrepen is een aandachtsgebied. Daarnaast zorg rond chronisch zieken, GGZ-zorg, wondbehandeling, terminale zorg, het plaatsen van spiraaltjes, het maken van ECG’s, etc. Wij vinden het belangrijk dat de patiënt zo veel mogelijk zelf regie houdt over zijn/ haar ziekte. Onze taak ligt daarbij in het behandelen, begeleiden en adviseren conform de huidige moderne inzichten in de geneeskunde. Ook staan wij open voor vragen rond het levenseinde (wilsbeschikking en/ of euthanasie). Wij stimuleren het om dit soort zaken in een vroeg stadium met ons te bespreken.

  Er wordt nauw samengewerkt met de Bestse huisartsen en apotheken, de thuiszorgorganisaties, de gemeente, de plaatselijke paramedici en de medisch specialisten in de regio.

  Huisartsgeneeskunde valt buiten het zg. eigen risico van uw zorgverzekeraar. Dit geldt helaas niet voor onderzoeken aangevraagd door de huisarts. Deze vallen wel onder het eigen risico. Dit is landelijk beleid en geldt voor alle zorgverzekeraars.

   

 • Spoed overdag

  Voor spoedgevallen overdag (8-17 uur op werkdagen) belt u het praktijknummer 0499-371325. Vervolgens kiest u keuzeoptie 1. De telefoon wordt dan direct beantwoord, u komt dan niet in een wachtrij.

  Indien de praktijklijn niet goed bereikbaar is (bijvoorbeeld alle lijnen zijn bezet of het is tijdens de middagpauze) kunt u het huisartsenalarmnummer 0499-375274 bellen. Dit nummer dient uitsluitend gebruikt te worden in noodgevallen.

  Spoed ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekeinde en op feestdagen

  Wanneer de huisartsenpraktijk dicht is, kunt u de huisartsen spoedpost bellen, maar let op: De huisartsen spoedpost belt u in de avonden, nachten, weekenden en tijdens feestdagen alleen wanneer u dringend medische zorg nodig hebt. 

  Wilt u meer informatie over wanneer u de huisartsen spoedpost belt en wanneer de huisarts? Neem dan eens een kijkje op deze website, gemaakt door de huisartsenposten in Brabant.

  De huisartsen spoedpost in deze regio is: Huisartsenposten Oost-Brabant

  Adres:
  De huisartsenpost Eindhoven (Spoedpost) vindt u aan de: Michelangelolaan 2, achterzijde van het Catharinaziekenhuis.

  Telefoon huisartsenpost (Let op nieuw telefoonnummer), alleen bereikbaar buiten kantooruren: (088) 876 5151 (tegen lokaal tarief)

  Spoedpost
  Spoedpost met dienstapotheek bij het Catharinaziekenhuis

  Bij levensbedreigende spoed kunt u ook 112 bellen.

 • Er is uitsluitend spreekuur volgens afspraak.

  U kunt op 2 manieren een afspraak maken voor het spreekuur.

  -Online via MijnGezondheid.net (zowel met als zonder DigID)

  -Telefonisch bij de assistente (liefst voor 10 uur contact opnemen)

   

  Voor een consult wordt per persoon 10 minuten gepland. Denkt u meer tijd nodig te hebben, bijvoorbeeld voor meerdere vragen, klachten of een gesprek, overleg dan met de assistente. Zij reserveert dan meer spreekuurtijd voor u. Ook kan zij vragen hoeveel tijd u voor uw afspraak nodig denkt te hebben of hoe dringend de situatie is. Dit is dus geen nieuwsgierigheid. De praktijkassistente werkt onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Ook voor haar geldt de geheimhoudingsplicht.

  Het uitlopen van het spreekuur is voor u en voor ons een vervelend probleem. Iedereen heeft een tijdsplanning en die wordt daardoor in de war geschopt. Soms is uitloop gewoon niet te vermijden, bijvoorbeeld door een spoedgeval tussendoor. Meestal echter wordt het uitlopen van het spreekuur veroorzaakt doordat de consulttijd per patiënt langer duurt dan 10 minuten. Wij vragen u om uw medewerking om de tijd te bewaken. U kunt dit doen door per consult met één zorgvraag te komen of om een dubbele consulttijd te vragen als u meerdere zorgvragen hebt en door makkelijke kleding aan te trekken.

 • Spoedpost

  Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

  De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

  In het praktijkgebouw zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

  Huisarts Remon Hendriksen maakt gebruik van een laptop, zodat het elektronisch Medisch Dossier bij huisvisites volledig beschikbaar is. Huisvisites kunnen aangevraagd worden bij de assistente, bij voorkeur telefonisch voor 10 uur ‘s ochtends.

 • Herhaalrecepten kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week aanvragen (behalve tijdens vakantieperiodes). U kunt dit op meerdere manieren doen.

  1) U kunt u aanmelden bij uw apotheek voor de automatische herhaalservice. Dit is reuze handig, maar kan niet bij alle medicatie. Voor meer informatie, vraag uw apotheek.

  2) Via mijngezondheid.net. U logt in met uw DiGiD. U krijgt daarbij een acteel overzicht te zien van uw medicatiegebruik. U hoeft alleen maar het middel aan te klikken welke verlengt moet worden.

  3) Via de receptenlijn. U belt het praktijknummer 0499-371325 en kiest keuzeoptie 2. Volg dan gewoon de aanwijzingen. De volgende werkdag liggen de recepten voor u klaar bij uw apotheek.

  4) Uiteraard kunt u voor herhaalrecepten ook gewoon met de assistente bellen of uw lege doosjes aan de balie afgeven.

 • eHealth is het toepassen van informatie- en communicatietechnologie ten dienste van de gezondheidszorg. eHealth versterkt, mits goed toegepast, de eigen regierol van de patiënt.

  Deze website is helemaal ingericht op eHealth.  We hebben gekozen voor het programma MijnGezondheid.net omdat dit het beste aansluit op uw medisch dossier. U kunt achter de computer, of met de tablet of smartphone in de hand, eenvoudig zelf een afspraak maken, een vraag stellen, de hoofdzaken van uw dossier inzien, recepten bestellen en laboratoriumuitslagen bekijken.  Maar het is een extra service die gegeven wordt aan mensen die hier gebruik van willen maken. Het mag natuurlijk niet in de plaats komen van. Gewoon op de “ouderwetse” manier een afspraak maken of telefonisch contact met de praktijk zal altijd mogelijk blijven.

  Wilt u gebruik maken van MijnGezondheid.net? Meldt u aan met dit formulier

 • Iedereen die woonachtig is op het grondgebied van de gemeente Best kan zich inschrijven in onze praktijk. Indien u reeds bent ingeschreven en u gaat verhuizen naar een woning buiten de gemeentegrenzen van Best dan adviseren wij u een huisarts te zoeken in uw nieuwe woonplaats. Gaat u echter verhuizen buiten de gemeentegrenzen van Best en u wilt toch graag in de praktijk blijven, dan kan dat indien u binnen 15 minuten reisafstand van de praktijk gaat wonen. Op plaatsen buiten de gemeente Best en meer dan 15 minuten reisafstand rijden wij geen huisvisites, behalve bij mensen in zeer afgelegen gebieden rondom Best. Met hen worden hierover aparte afspraken gemaakt.

  Als reisafstand hanteren we de tijd welke wordt aangegeven door het navigatiesysteem van de praktijk.

 • In sommige gevallen is het voor u als patiënt mogelijk een videoconsult te hebben met onze zorgverleners. Een videoconsult is hetzelfde als een normale afspraak, alleen hoeft u voor deze afspraak niet naar de praktijk te komen. U kunt dus vanuit uw huis of werk uw zorgverlener raadplegen. U kunt onze zorgverleners vragen of een videoconsult mogelijk is bij uw zorgvraag. Onder andere onze GGZ zorgverleners maken regelmatig gebruik van beeldbellen bij patiëntencontact.

 • Voor bepaalde aandoeningen is het handig wanneer u uw zorgverlener zelf op de hoogte houdt van uw gezondheidssituatie. Dan hoeft u niet steeds naar de praktijk te komen. Uw zorgverlener zal, wanneer dit het geval is,  dit met u overleggen en bijvoorbeeld vragen zelf thuis een bepaalde periode uw gewicht of bloeddruk te meten en aan ons door te geven. Voor dit laatste krijgt u hiervoor dan een bloeddrukmeter mee van de praktijk.   Ook bijvoorbeeld in het kader van wondgenezing kunnen wij u vragen om foto’s van de wond toe te sturen.

 • De praktijkassistente maakt afspraken voor het spreekuur en huisbezoeken. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. Daarnaast is zij opgeleid om  ook adviezen te geven bij bepaalde klachten. Deze adviezen bespreekt zij altijd met de huisarts. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek.

  U kunt bij de assistente verder terecht voor:

  • Herhaalrecepten
  • Het meten van de bloeddruk
  • Verbinden van wonden
  • Oren uitspuiten
  • Hechtingen verwijderen
  • Urine onderzoek
  • In de huisartspraktijk uit te voeren lab. als suiker, Hb en CRP
  • Injectie geven/ vaccinatie
  • Verstrekken van informatiefolders

  Maak hiervoor telefonisch een afspraak tussen 08.00 en 10.00 uur.

 • Praktijkondersteuners zijn verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de behandeling en begeleiding van bepaalde patiëntencategorieën binnen de eerste lijn. Zij vormen zo een onmisbare schakel binnen de organisatie van de hedendaagse huisartsgeneeskunde.  We onderscheiden de praktijkondersteuner somatische zorg, de praktijkondersteuner GGZ-volwassenen, de praktijkondersteuner GGZ-jeugd en de praktijkondersteuner ouderenzorg. De praktijkondersteuning in de eerste lijn wordt georganiseerd in samenwerking met POZOB, een regionale organisatie van ruim 160 huisartsen, waaronder de huisartsen van Best.

  De Praktijkondersteuners Somatiek zijn verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de begeleiding van mensen met bepaalde chronische aandoeningen. Zo organiseren zij de behandeling en controles van Diabetespatiënten, patiënten met chronische longaandoeningen als Astma en COPD, patiënten die in het verleden een hart- of herseninfarct hebben gehad of die een verhoogd risico hebben op het krijgen daarvan.

  De Praktijkondersteuners GGZ (psychische zorg) zijn gespecialiseerd in diagnostiek en begeleiding bij patiënten met psychische problematiek. De meeste psychische klachten kunnen heel goed binnen de eerste lijn behandeld worden. De praktijkondersteuner werkt zonodig intensief samen met eerstelijns psychologen, maatschappelijk werk, psychiaters en GGZ-instellingen.

  De Praktijkondersteuner Ouderenzorg richt zich met name op coördinatie en begeleiding van complexe problematiek bij kwetsbare ouderen. Bij complexe problematiek rond kwetsbare ouderen zijn vaak verschillende hulpverleners betrokken: thuiszorg, geriaters, specialist ouderengeneeskundige, ergotherapeut, GGZE, enz. De praktijkondersteuning ouderenzorg heeft ook een rol in het goed afstemmen van alle hulpverlening bij deze problematiek.

  De praktijkondersteuners die voor onze praktijk werken, houden spreekuur in Medisch Centrum de Schakel